ПРОДУКТИ ЗА УСТНА ХИГИЕНА С ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА ANCHIALO

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА ANCHIALO

Луголечение. Лугата представлява краен продукт при солодобива в Поморие. Получава се от рапата на Поморийското езеро след изпаряването на водата в солниците и кристализацията на солта. Тя остава над солния пласт като гъста маслоподобна течност с жълтокафяв цвят. В нея се съдържат всички съставки на морската вода и рапата, но в по-голяма концентрация и е близка по състав до калния разтвор, поради което оказва подобно на калта действие. В нея има: калций, натрий, магнезий, хлор, бром, сулфати, хидрокарбонати, много микроелементи, органични вещества и др. При затопляне на луга по изкуствен начин, без слънчево затопляне, настъпват промени в колоидо-дисперсната система и разрушаване на йонно колоидните връзки. Освен това се разрушават термолабилните биологично активни вещества, продукти на планктона в езерото и на отделените вещества при калообразувателните процеси. Поради това този сложен йонно колоиден разтвор не трябва да се загрява над 65°С. И за да остане активен, неговото затопляне трябва да става на водна баня.

Действието на лугата е задълбочено проучено от С. Консулов и С. Бачев. При болния човек лугата оказва многостранно действие: противовъзпалително, повишава регенерационните процеси, стимулира имунобиологичните реакции на организма и др.