КАЛОЛЕЧЕБНИ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИТЕ АНАЛОЗИ В СВЕТА

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_XLБългария е изключително богата на балнеологични ресурси – минерални води и лечебна кал, които са се използвали още в древността. С най-голямо значение са находищата с лиманна, торфена и минерално-изворна кал. В непосредствена близост до тези находища вече повече от 100г. функционират специализирани лечебни заведения и балнеохотели, които предлагат пелоидотерапия с цел профилактика и рехабилитация на редица заболявания на опорно-двигателния апарат , на периферната нервна система, на женската и мъжка полова система, кожни заболявания
Предимството на българското калолечение е не само ценните видове кал, с доказан лечебен ефект , но и възможността за провеждане на комплексно лечение с много други природни дадености –благоприятен климат, море, слънце , минерални води и топла морска вода, просторни плажове със ситен и чист пясък. Съчетанието на пелоидотерапията със съвременните преформирани физикални фактории/физиотерапия, лечебна физкултура, массажи/ повишава изключително терапевтичната им ефективност.
Дългогодишните научни проучвания показват, че България притежава практически неизчерпаеми количества калолечебни ресурси с разнообразен състав и произход.

Крайморски /лагунно-лиманни/ калонаходища
Тези калонаходища са разположени по Черноморското крайбрежие на дъното на солении езера , наречени лимани. Лиманите са в непосредственна близост до морето и ги отделя тясна , няколко метра коса, през която се просмуква солена морска вода. От север на юг са разположени следните езера с калолечебни находища:Шабленско, Русалка,Балчишка тузла,Варненско езеро, Поморийско езеро и Атанасовско езеро.
Лиманната кал /mud,Schlamme,fangi/ е еднородна, гъста, пластична маса с черен цвят с миризма на сероводород. Образуването е изключително бавен процес по 1мм на година при подходящи условия. Тя е с предимно неорганичен състав. До голяма степен нейният лечебен ефект се определя от физичните и физико-химичните й свойства. С подобни физико –химични свойства е калта в Израел,Мъртво море/с по-голяма соленост/ , в Румъния, Текир гьол на Черно море и на Кримския полуостров, Украйна.
Калта от Балчишка Тузла се използва в Специализираната болница за рехабилитация Тузлата към МЗ –гр. Балчик
Варненско езеро – средно сулфидна с добри качества , но езерото е промишлено замърсено, калта от него се използва в балнеохотелите в района и калолеченбницата в град Варна
Поморийско езеро – средно сулфидна кал, с добри физични показатели, запаси 1448000т. Калта се използва в Специализираната болница за рехабилитация /МЗ/ и базата на Военно –медицинска академия, както и още 4 балнеохотела.
Атанасовско езеро – калта е средно сулфидна с добри физични показатели, запаси 60000т., използва се в Специализираната болница за рехабилитация в с. Ветрен /Бургаски минерални бани/ и в 3 балнеохотела. Наличието на минерална вода позволява комбинирането и за питейно и външно приложение с калолечение.

Торфени находища:
Торфът /peat,moore/ е органична кал,образувана от отмирането на растителни остатъци и за една година се образува около 0,5см. пласт. Цветът му е жълтеникав до тъмно кафяв, без миризма.Най-известните находища на торф в България са тези в Байкал /Кюстендилско/, Садово /Пловдивско/ и Добри дол /Видинско/. Техни аналози има в Германия, Австрия, Полша, Русия, Словакия, Чехия
Байкал /Кюстендилско/ – торфът е с добри показатели за медицинско приложение, използва се в комбинация със сулфидна минерална вода в курортите Кюстендил и Сепарева баня в Специализирана Болниците за рехабилитация/МЗ/ и балнеохотелите.

Изворни калонаходища
Калта се образува в езера и водоеми , подхранвани с минерална вода и има сив, черен или тъмно-кафяв цвят .
Марикостиново /до Петрич/ – радиоактивна минералноизворна кал ,със запаси около 33900т., калолечението се провежда директно в езерото на открито, има Специализирана болница за рехабилитация към МЗ
Баня – Карловско-минерално-торфена кал, функционира  Специализирана Болница за рехабилитация/МЗ/ и балнеохотел към Профилактика и рехабилитация.

4

 

Автор: Д-р Антоанета Гроздева

Източник: http://www.kalolechenie.info/

Николай Грудев

Luga.bg - БОГАТИ НА МАГНЕЗИЙ НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА

Latest posts by Николай Грудев (see all)

Posted in Лечебна кал and tagged , , , , , , , , , , , , .

Вашият коментар